Ukončenie zbierky pre Biblickú spoločnosť v Egypte

Drahí priatelia! Burnt Bibles

Ako viete, počas uplynulých dní bolo v Egypte vyrabovaných, či vypálených mnoho kostolov, kresťanských domácností a biznisov vlastnených kresťanmi. Táto pohroma neobišla ani Biblickú spoločnosť v Egypte, ktorej budovy a najmä dve kníhkupectvá boli ťažko poškodené, zariadenie zničené a Biblie a ostatné knihy spálené. Na obnovu týchto predajní bola vyhlásená zbierka, na ktorú sa skladali ľudia z celého sveta a prispeli aj mnohí darcovia zo Slovenska. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí venovali financie na túto vec, celková vyzbieraná suma v našej krajine je 945 Eur. Peniaze už boli odoslané na účet Biblickej spoločnosti v Egypte.

Ešte raz ďakujeme všetkým za štedré dary, znamenajú veľkú podporu Egyptským kresťanom, a to nie len finančnú. Sú tiež znakom súdržnosti kresťanského sveta.

Prosíme, neposielajte ďalšie finančné dary na tento účel, pokiaľ bude opäť potrebná pomoc pre Egypt, budeme vás informovať.

Na záver chceme pripomenúť, že práca Biblickej spoločnosti v Egypte je náročná a nebezpečná, ale extrémne dôležitá. Sú „Kristovým majákom" v krajine, ktorá napriek početnej prevahe moslimov, je hladná po Božom Slove. Prosíme o pokračovanie v modlitbách za Egypt a Biblickú spoločnosť v Egypte.