Svedectvo z Indie

ena z Indie

 

 

 

Matka s dieťaťom pred ich domom v Indii. Život žien v tejto krajine zvykne byť veľmi ťažký. Veľa z nich čelí diskriminácii a zneužívaniu; obzvlášť veľké ťažkosti prežívajú vdovy. Biblická spoločnosť v Indii a jej partneri sa snažia pomôcť týmto slabým a trpiacim ženám, ktorým poskytujú Biblie, poradenstvo, odbornú výchovu, zdravotné prehliadky, a právnu pomoc pre tisíce žien každý rok. „Ako žena nemám žiadnu hodnotu v očiach spoločnosti.“ vraví pani Sulekha. „Myslela som, že si zoberiem život, no zrazu som stretla pracovníkov biblickej spoločnosti. Čítanie Biblie mi prinieslo úplne nový pohľad na život. Stala sa zo mňa žena nádeje.“ Po prijatí pomoci biblickej spoločnosti, zvyknú ženy ako Sulekha podporovať ostatné ženy v ťažkej situácii, ktorým sa snažia vniesť nádej do životov. Prosím, modlite sa za ženy v Indii. (Photo: Joaquim Dassonville/United Bible Societies, 11.3.2013, pri príležitosti medzinárodného dňa žien)