Rómsko-slovenská Nová zmluva

ACS Sabinov orez

Slovenská biblická spoločnosť plánuje spolu s organizáciou Word for the World vydať rómsko-slovenskú Novú zmluvu, ktorá by umožnila sprostredkovať Božie slovo veriacim z radu Rómov ešte osobnejšie.

Vydanie tejto Novej zmluvy závisí od dostupných finančných zdrojov. Pokiaľ máte záujem tento projekt podporiť, Váš príspevok môžete zaslať na účet SK4411000000002627782674, variabilný symbol 86037, poznámka: RS NZ. Do poznámky môžete vpísať aj Vaše meno (pokiaľ si neprajete ostať v anonymite). Zatiaľ vyzbieraných: 2492.92 €. Ďakujeme!

viac informácií o projektoch SBS určených pre Rómov